Obchodní podmínky

Internetový obchod www.plastikovy-model.cz se zabývá prodejem plastikových modelů, barev, chemie, nářadí, doplňků a všech dalších potřeb pro plastikové modeláře, nadšence a příznivce.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník.

I. Objednání zboží

1. Kupující objednává zboží na internetových stránkách prodávajícího www.plastikovy-model.cz. Kupní smlouva se při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky.

2. Odesláním objednávky tj. kupní smlouvy, kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito „Obchodními podmínkami“, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto „Obchodní podmínky“ tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3. Odesláním objednávky - kupní smlouvy kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl, jsou pravdivé. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Před odesláním objednávky je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit zadané vstupní údaje, které do objednávky vložil. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení špatných údajů kupujícím.

4. Dostupnost zboží a délka vyřízení objednávky je uvedena u jednotlivých druhů položek. V případě jakékoliv změny bude prodávající kupujícího neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

II. Potvrzení o přijetí objednávky

Potvrzení o přijetí objednávky s veškerými údaji obdržíte na Vámi zadané e-mailové adrese. Průběh vyřizování Vaší objednávky máte možnost sledovat na Vašem přihlašovacím účtu založeném v eshopu plastikovy-model.cz.

III. Cena zboží

1. U jednotlivých položek zboží je uvedena jejich cena a cena za dopravu. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou platné v momentě objednání a platí až do expedice zboží. Daňový doklad je součástí zásilky. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé zboží nabízeny v dodacích podmínkách.

2. Platba musí být provedena v českých korunách. Při platbě předem očekáváme platbu do jednoho týdne.

3. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou cenou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky tj. kupní smlouvy.

4. Náklady vzniklé dodavateli na použití komunikačních prostředků na dálku hradí dodavatel.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

2. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí nejprve prodávajícího o odstoupení od smlouvy informovat telefonicky nebo e-mailem. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, doklad o koupi zboží a sdělí číslo účtu, kam má být zaslána zaplacená cena zboží.
Vrácené zboží musí být kompletní, zboží ani žádná jeho část nesmí být poškozena ani použita. V takovém případě zákazník odešle zásilku zpět jako obyčejný balík (ne na dobírku), na vlastní náklady a po kontrole mu budou peníze vráceny na jeho běžný účet nejpozději do 14 dnů.

3. Pokud se kupující rozhodne k odstoupení od smlouvy, ale neodešle zpět zboží nebo doklad o jeho odeslání nebudou mu peníze vráceny.

4. V případě odstoupení ze strany kupujícího má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy, a to především ceny za dopravu a balné.

V. Odpovědnost za vady, záruka a mimosoudní řešení sporů

Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovení §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li pro některé produkty s kratší životností stanovena jiná záruka. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.

Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění vyřídí. Pro případ zamítnutí odpovědnosti za vady prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění, přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

K mimosoudnírnu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, IČO 00020869, internetová adresa https://www.coi.cz, bližší informace naleznete rovněž na internetových stránkách https://adr.coi.cz. https://adr.coi.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů a je určena pro řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR). U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs

VI. Ochrana osobních údajů

Přečtěte si prosím dokument Zásady ochrany osobních údajů

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.1.2014


Romana Vízková, E-shop Plastikový model.cz

Adresa: Tylova 381
504 01 Nový Bydžov
Tel. +420 604 448 018 (Po - Pá, 8.00 - 16.00)
E-mail: info@plastikovy-model.cz
IČ: 10815406
   
č.ú. 2101977901/2010 (Fio Banka a.s.)
   
Výpis z živnostenského rejstříku vydán MÚ Nový Bydžov pod č. j. 360203/U2021/614/Bro
Aktuality

25.03.2020 - Informace o doručování zásilek

Vážení zákazníci, prosíme vás o porozumění v této mimořádné situaci. Z důvodu vytížení dopravců se může doručování zásilek zpozdit o 2-3 pracovní dny. Děkujeme za pochopení.

17.11.2019 - Doprava zdarma

Při nákupu nad 3000,- Kč a při volbě platby předem na účet neplatíte náklady na dopravu. Při volbě platby na dobírku, zaplatíte pouze dobírečné.

Anketa
Nabízené značky
Plastikové modely Revell Plastikové modely Airfix Plastikové modely Academy Plastikové modely, lepty a resiny Eduard Barvy a modelářská chemie Gunze Sangyo Plastikové modely Heller Barvy a modelářská chemie Humbrol Plastikové modely Italeri Barvy a modelářská chemie Testors Model Master Plastikové modely Monogram Plastikové modely Hasegawa Plastikové modely Tamiya
Facebook